Go to Brand 2020, czyli wsparcie eksportu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w tym miesiącu ogłosiła jednak kolejny konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Jest to cieszący się coraz większym zainteresowaniem program wspierający promocję marek produktowych (wyrobów i usług) na rynkach zagranicznych, poprzez dofinansowanie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych czy też usług doradczych związanych z internacjonalizacją działalności.

Konkurs skierowany jest do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy z puli 300 mln zł mogą pozyskać do 425 670 zł przy poziomie dofinansowania do 85%. Nabór wniosków rozpocznie się 11 lutego 2020 r. i do potrwa do 11 marca 2020 r., dlatego już teraz warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z tego programu, który pomógł rozwinąć skrzydła w sprzedaży zagranicznej zarówno doświadczonym firmom, jak i tym, które dopiero stawiają pierwsze kroki eksportowe.