Współpraca

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Polska Fundacja Konsorcjów Eksportowych (skrót PFKE) nawiąże współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, izbami handlowymi, klastrami, przedsiębiorcami, a także innymi podmiotami zainteresowanymi tematyką konsorcjów eksportowych w Polsce i zagranicą. Informacje kontaktowe dotyczące PFKE znajdą Państwo w dziale kontakt.

Zachęcamy do współpracy!