O fundacji

o nas

Informacje o nas

Polska Fundacja Konsorcjów Eksportowych (w skrócie PFKE) powstała 12 sierpnia 2014 roku z inicjatywy prywatnej. Od początku istnienia działamy non profit na rzecz wsparcia polskich eksporterów skupiających się w konsorcja eksportowe. Niestety w polskich realiach tworzenie konsorcjum rozumiane jest jako zło konieczne. A szkoda, bo rozwiązania, z jakimi wiąże się członkostwo w konsorcjum eksportowym, mogą dać firmie naprawdę duże korzyści. Dlatego Polska Fundacja Konsorcjów Eksportowych chce zmienić ich wizerunek w oczach polskich przedsiębiorców.

Jako główny cel Polskiej Fundacji Konsorcjów Eksportowych postawiliśmy sobie właśnie promowanie idei powstawania konsorcjów eksportowych w Polsce, a ponadto zapewnienie im wsparcia podczas ich tworzenia oraz doradztwa przy zarządzaniu nowo utworzonym konsorcjum.

Obecnie nasze priorytety pokrywają się z głównym celem PFKE i obejmują promowanie oraz informowanie na tematy związane z konsorcjami eksportowymi. Temu też służy niniejszy serwis. Mamy nadzieję, że nasza pomoc przyczyni się do powstania niejednego konsorcjum eksportowego w Polsce.