Usługa doradcza i szkoleniowa jako wymóg programu GO TO BRAND

Program Go to Brand (GtB) wpisał się na stałe w harmonogram firm szukających dofinansowania do swojej działalności eksportowej. Z roku na rok liczba beneficjentów programu rośnie, a tym samym, polskie marki produktowe stają się coraz popularniejsze za granicą. Wiele firm przy pierwszym kontakcie z wymaganiami programu zadaje nam pytanie, dlaczego obligatoryjnym zadaniem w GtB jest usługa doradcza oraz szkoleniowa związana z rynkiem perspektywicznym. Odpowiedź jest bardzo prosta: organizator programu zawarł taki wymóg, aby przedsiębiorstwo mogło nie tylko promować swoje usługi i towary na rynkach zagranicznych, lecz również aby sam przedsiębiorca mógł przeszkolić się w kulturze biznesowej danego regionu. Czym są te zadania? Usługa doradcza najczęściej dotyczy wykonania analizy danego regionu pod względem chłonności na dany towar, w zakresie badań sprawdza się stan konkurencji, wymagania na rynku, konieczność posiadania certyfikatów i uprawnień, jak również porównuje się oferowany przez wnioskodawcę towar czy usługę z tymi, które już są na rynku. Jak widać usługa ta jest bardzo kompleksowa, a jej efektem jest zarówno wytypowanie najkorzystniejszych regionów, na których produkt cechuje się wysoką konkurencyjnością, jak również zwrócenie przedsiębiorcy uwagi w jaki sposób, w oparciu o jakie cechy produktu, najefektywniej go promować.

Drugie zadanie związane jest z usługą szkoleniową i dotyczy przeszkolenia pracowników wnioskodawcy w zakresie kultury biznesowej danego regionu. Jest to usługa szczególnie istotna, jeśli kierunek eksportu związany jest z regionami odrębnymi kulturowo od Europy, np. Azja czy Afryka. Szkolenie trwa najczęściej kilka dni i zawiera w sobie takie aspekty, jak wybranie języka prowadzenia rozmów, zwrócenia uwagi jakich zwrotów używać prowadząc rozmowy biznesowe, w jaki sposób należy przygotować strój na takie spotkanie, jak również na co zwrócić uwagę prowadząc negocjacje handlowe.

Oba zadania są względem siebie komplementarne i zapewniają całościowe przygotowanie firmy do działań przewidzianych w projekcie. W efekcie usługi bądź towary wnioskodawcy mają skuteczniej zaistnieć na rynku eksportowym.

Nasza organizacja z uwagi na prowadzoną działalność eksportową świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Zainteresowane strony prosimy o kontakt.