Dotacje eksportowe, dotacje na inwestycje, dotacje na innowacje, dotacje na konsorcja

Dotacje eksportowe

Dotacje unijne na eksport, dofinansowanie na projekty inwestycyjne, fundusze europejskie na konsorcja – szansa dla polskich firm stać się bardziej konkurencyjnymi

W końcu rozkręcają się dotacje unijne z nowej perspektywy 2014-2020, dlatego dotacje eksportowe, dotacje na inwestycje, dotacje na innowacje, dotacje na konsorcja, czekają. Tak, dokładnie dopiero teraz, chociaż jest już rok 2016. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele, ale ten wpis nie ma na celu ich analizowanie. Natomiast ma wymiar praktyczny, a mianowicie jego zadaniem jest przedstawić możliwości pozyskania dotacji dla polskich firm z sektora MŚP, które mogą aplikować w programach pomocowych, które będą rozdysponowywać unijne środki w latach 2014 – 2020.

W latach 2014-2020 Polska otrzymała ogromne środki z Unii Europejskiej, które trafią do polskich firm, dzięki programom pomocowym:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020 (PO IR 2014-2020) – program ogólnokrajowy,
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (PO PW 2014-2020) – program skierowany do tzw. Makroregionu Polska Wschodnia ( tj. województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego),
 • Regionalne Programy Operacyjne-każde województwo ma swój indywidualny RPO.

Dotacje eksportowe

Dotacje z perspektywy 2014-2020 wreszcie ruszyły

Tworzenie wyżej wymienionych programów pomocowych, które pozwolą polskim MŚP pozyskiwać unijne fundusze,zostało podporządkowane dwóm myślom przewodnim: innowacje oraz eksport. Wynika to z faktu, że oba te czynniki mają znaczny wpływ na rozwój danej gospodarki. Polska ma duże zaległości w rozwoju gospodarczym względem krajów Zachodniej Europy. Te różnice można niwelować poprzez wdrażanie innowacji, zwiększanie eksportu.

Odnośnie do eksportu warto zwrócić jeszcze uwagę, że w programach unijnych na lata 2014-2020 jest on określany mianem internacjonalizacji. Innymi słowy jest to proces umiędzynarodowienia działalności firmy.

Jak już wspomniano na początku nabory ruszają pełną parą. Do tej pory było ich niewiele. W zależności od różnych czynników np. rodzaju programu, wielkości firmy, można otrzymać dofinansowanie wydatków kwalifikowanych w wysokości od 55% do nawet 80%. Wydatki kwalifikowane to takie, na które można uzyskać dotacje w danym naborze.

Poniżej wymieniono trzy przykłady możliwości pozyskania dotacji w najbliższym czasie.

 

Przykład nr 1

Dotacje na inwestycje i innowacje.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020);Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Nabór startuje 29 marca 2016 roku i trwa do 29 kwietnia 2016 roku.

Dotacje można otrzymać na:

 • wdrażanie innowacji technologicznych, a także organizacyjnych,
 • wdrażanie nowych produktów i/lub usług do oferty przedsiębiorstwa,
 • wdrażanie wyników prac B+R,
 • zakup środków trwałych,
 • i inne.

 

Przykład nr 2

Dotacje eksportowe.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (MRPO 2014-2020); Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Nabór startuje 30 marca 2016 roku i będzie trwać do 31 stycznia 2017 roku (lub do wyczerpania środków).

Dotacje można otrzymać na:

 • Plan rozwoju eksportu,
 • targi o charakterze wystawienniczym,
 • doradztwo związane z wejściem na rynki zagraniczne,
 • i inne.

 

Przykład nr 3

Dotacje na eksport.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020); Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Nabór startuje 31 marca 2016 roku, a kończy się 29 kwietnia 2016 roku.

Dotacje można otrzymać na:

 • Plan rozwoju eksportu.

Dotacje na działania eksportowe będzie można uzyskać w czasie późniejszym, w drugiej części naboru na dotacje eksportowe w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Dotacje eksportowe, dotacje na inwestycje, dotacje na innowacje, dotacje na konsorcja

Polska Fundacja Konsorcjów Eksportowych oferuje swoje usługi w zakresie pozyskiwania unijnych dotacji. Obejmują one doradztwo, przygotowanie wniosku i obsługę projektu.

PFKE posiada doświadczenie oraz reprezentuje profesjonalne podejście do tematu dotacji.

W przypadku pytań, wszelkich niejasności, zachęcamy Państwa do kontaktu.