Eksport do Danii – dobry kierunek dla polskich przedsiębiorców

Eksport do Danii

Dania to kierunek z perspektywami dla polskiego eksportu

Niezależnie od tego czy firma rozpoczyna działalność w eksporcie, czy planuje wejście na nowy rynek zagraniczny, musi dokonać wyboru kraju, do którego zamierza chce prowadzić sprzedaż swoich towarów. Interesującym kierunkiem eksportu dla polskich przedsiębiorców jest Dania. Pierwsza myśl przywodzi wyobrażenie o dobrze prosperującym, lecz niewielkim państewku, co powoduje skojarzenia z małym, niezbyt chłonnym rynkiem, który nie daje perspektyw na rozwój eksportu. Ten artykuł ma na celu zmienienie tego błędnego wyobrażenia o perspektywach w kontekście sprzedaży do Danii oraz zaprezentowanie tego kraju, jako bardzo korzystny rynek eksportowy dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP. Wszelkie bariery związane z ekspansją na nowy rynek eksportowy można pokonać współdziałając z innymi firmami w konsorcjum eksportowym.

Informacje ogólne

Dania to kraj o powierzchni około 43 093 km2, a zatem około  7,5 razy mniejszy pod tym względem od  Polski.  Jest to nieduży kraj:

 • usytuowany w Europie Północnej,
 • posiadający około 5,6 mln mieszkańców,
 • mający takie ośrodki miejskie, jak: Kopenhaga, Aalborg, Arhus, Odnese,
 • w którym panuje ustrój: monarchia konstytucyjna,
 • administracyjnie podzielony na 13 okręgów, które z kolei obejmują 275 gmin,
 • gdzie obowiązuje waluta: korona duńska (1DKr = 100 oere),
 • z klimatem umiarkowanym, na którego  specyfikę mają wpływ wody otaczające duńskie wybrzeże,

Informacje gospodarcze

Dania zalicza się do najbogatszych krajów w Unii Europejskiej. Posiada silną gospodarkę, chociaż jej fundamenty nie opierają na wydobyciu surowców naturalnych. Niewielkie ilości np, ropy naftowanej czy gazu ziemnego pozyskiwane z własnych zasobów muszą być wsparte importem, aby zaspokoić potrzeby duńskiej gospodarki. Importowi, nie tylko brakujących surowców, sprzyjają morza,które są wokół Danii. Pozwalają ona na tani transport, co wpływa na niższe koszty wynikające z tego tytułu. Ponad 60% siły roboczej koncentruje się w obszarze usług. Mniejsza rolę odgrywa przemysł, choć jest również istotnym elementem gospodarki. Przy czym sektor wytwórczy, dysponujący wykwalifikowanym personelem, skoncentrowany przede wszystkim w Kopenhadze dostarcza na rynek krajowy i eksport wysokiej jakości i towarów takie, jak np. silniki Diesla, porcelanę, tekstylia, środki farmaceutyczne. Sektor usług generuje około 65% PKB, natomiast przemysł około 30%, natomiast resztę leśnictwo i rybołówstwo.

Do największych partnerów Danii w zakresie prowadzenia wymiany handlowej należą: Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania.

Polsko-duńskie relacje handlowe

Od 1999 Polska ma dodatnie saldo wymiany handlowej z Danią. W okresie od przystąpienia Polski w struktury UE, aż do krachu gospodarczego na światowym rynku w 2009, polski eksport do Danii wzrastał bardzo dynamicznie. Przy czym struktura polskiego eksportu ulegała zmianom na przestrzeni lat.

Dane za 2014 roku wykazują, ze Dania stanowiła dla Polski 17-tego partnera eksportowego (z udziałem 1,6%), a 19 -tego w kategorii importu ( z udziałem 1,3%). W roku 2014 w polskim eksporcie na duński rynek największą rolę odgrywały produkty przemysłu elektromaszynowego (około 30%). W mniejszym stopniu były to wyroby rolno – spożywcze (około 16%), produkty przemysłu związanego z chemią (około 13%),  wyroby z metali szlachetnych (około 11%), wyroby przemysłu drzewno-papierniczego (około 9%).

Z kolei Polska importowała wówczas głównie artykuły sektora rolno-spożywczego ( ok. 34%), przemysłu elektromaszynowego (24% i przemysłu chemicznego (około 16%). Warto również zauważyć, ze po załamaniu wzajemnej wymiany handlowej na linii Polska-Dania, dopiero  roku 2013 odnotowano ustabilizowanie się i lekki wzrost w relacjach handlowych.

Najważniejsze imprezy targowe, które odbędą się jeszcze w tym roku:

 1. CIFF (targi odzieżowe) – fall/winter, Bella Center Kopenhaga, 10.08 – 12.08,
 2. Creative days , Fredericia Exhibition Centre,28.10 – 30.10,
 3. FoodTech Targi spożywcze/technologie, MCH Messe Center Herning 1.11 – 3.11,
 4. Building Green FORUM Copenhagen, 2.11 – 3.11
 5. Agromek (targi rolnicze), MCH Messecenter Herning 29.11 – 2.12

Polski eksport do Danii świadczy o tym, że rodzime przedsiębiorstwa mogą swobodnie konkurować na tym wymagającym rynku, lecz nadal otwartym.Warto wykorzystać markę, która Polska posiada na rynku duńskim oraz powracający stopniowo rozwój wymiany handlowej, aby wdrożyć eksport na rynek duński. Jest to dobry kierunek na wdrożenie, bądź poszerzenie prowadzonego eksportu. A początkowe trudności związane z rozpoczęciem eksportu lub jego poszerzeniem (zwłaszcza w zakresie kosztów wejścia na nowy rynek) można zniwelować poprzez działalność w ramach konsorcjum eksportowym.