Made in Poland, czyli wysoka jakość w konkurencyjnej cenie

Made in Poland

Polska marka rozkwita i buduje swoja renomę na arenie międzynarodowej

Polska marka w ostatnich 25 latach przeszła diametralną przemianę. Kiedyś postrzegana w kategorii słabej jakości, przestarzałych technologii i braku inwestycji. Dziś polska marka tzn. Made in Poland, ma zupełnie inną wartość i jest znacznie lepiej postrzegana na arenie międzynarodowej. Obecnie budzi coraz bardziej pozytywne skojarzenia odnośnie kraju nad Wisłą.

Poprawy wizerunku polskiej marki na rynku międzynarodowym należy upatrywać w różnych czynnikach. Jednym z  nich była akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej, która nastąpiła w 2004 roku. Ponad 10 lat w Zjednoczonej Europie zrobiło swoje. Przynależność do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, prostszy przepływ towarów i usług między poszczególnymi krajami Wspólnoty, w końcu dotacje z funduszy europejskich w perspektywie 2007-2013. To elementy, które wpłynęły  z całą pewnością na znaczące poprawienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Dotacje z programów pomocowych z lat 2007-2013 pobudziły polską innowacyjność do rozwoju. W polskich firmach zaczęto wdrażać nowe technologie i zwiększać wydatki na badania naukowe. Inwestowano w nowoczesne maszyny, które wykorzystano do efektywnej produkcji i lepszego wykorzystania zasobów. Wsparto działania polskich przedsiębiorców, którzy w sposób bardzo dynamiczny zaczęli zwiększać swoje działania eksportowe. A nie od dziś wiadomo, że eksport jest jednym z  kluczowych czynników, obok nowoczesnych technologii, który świadczy o innowacyjności rynku i buduje jego markę i renomę. Nie inaczej jest w przypadku polskiej gospodarki i produktów „Made in Poland”.

Te trendy, zwłaszcza w zakresie działań eksportowych, wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz nacisk na rozwój badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych B+R oraz współpraca na pograniczu nauki i biznesu, utrzymają się. W nowej perspektywie na lata 2014-2020 środki pozyskane przez Polskę z Unii Europejskiej, zostaną wydatkowane  w programach pomocowych, które będą podporządkowane wymienionym priorytetom. W ten sposób polscy przedsiębiorcy przeznaczą otrzymane dotacje na najistotniejsze działania, zarówno z punktu widzenia polskiego sektora MŚP, jak i polskiej gospodarki. Działania te będą skutkować wzrostem eksportu przez polskie firmy oraz wzrost ogólnej konkurencyjności i jakości polskiej gospodarki ze względu na stosowanie innowacji: technologicznych, produktowych czy w samych przedsiębiorstwach.

Unijne programy to nie jedyne wsparcie polskiej przedsiębiorczości i gospodarki. Również polski rząd w  ostatnich latach kreuje różne inicjatywy, aby w ramach pomocy publicznej de minimis, wspomóc rozwój sprzedaży na rynki zagraniczne czy poziom innowacyjności polskich firm.

Drugim czynnikiem, wpływającym na poprawę wizerunku polskiej marki, jest stabilna sytuacja gospodarcza, co potwierdziły lata po światowym kryzysie z roku 2009. Pomimo wyraźnego załamania, potwierdzonego przez wskaźniki makroekonomiczne w Ameryce, jak i krajach europejskich, Polska przetrwała ten czas nadzwyczaj dobrze. Polska wykazywała dodatni wzrost PKB, gdy gospodarki innych krajów zaczęły się kurczyć. Następnym plusem polskiej gospodarki, który ma odzwierciedlenie w jej stabilności, jest relatywnie nie duże zadłużenie w relacji do wskaźnika PKB i w porównaniu do innych krajów Zachodniej Europy. Ponadto, mając w perspektywie wejście do strefy Euro, Polska utrzymuje rygorystyczne wytyczne względem finansów publicznych, określone przez Unię Europejską dla  kandydatów do strefy Euro. Rzecz jasna z powodu problemów tej strefy i kryzysu greckiego, przystąpienie do wspólnej waluty nie nastąpi tak prędko, jak było to do niedawna prognozowane. Mimo to korzyści wynikające z dyscypliny finansów publicznych wpływają na polską gospodarkę, a Polska równolegle obecnie zachowuje swoja walutę, która jest stabilną walutą kraju Środkowej Europy. A zachowanie swojej jednostki monetarnej też ma swoje plusy. Narodowy Bank Polski posiada instrumenty umożliwiające interwencje na rynku, a dzięki temu zachowuje możliwość wpływania na sytuację polskiej waluty w obronie interesów polskiej gospodarki.

Następnym czynnikiem jest polski sektor przedsiębiorczości. Polskie firmy, samodzielnie czy też w kooperacji, coraz chętniej prezentują się na międzynarodowych targach, nawiązując ciekawe relacje biznesowe, co również korzystnie wpływa na wizerunek polskiej marki.

Made in Poland, jako synonim jakości, konkurencyjności i innowacyjności

Wśród polskich towarów, które w ostatnich latach podbijały rynki zagraniczne, stanowiąc przykład dla innych produktów  wytwarzanych w Polsce, można zaliczyć:

  1. meble,
  2. kosmetyki,
  3. jachty,
  4. produkty spożywcze (np. jabłka),
  5. rozwiązania teleinformatyczne,
  6. materiały budowlane,

Wyżej wymienione produkty stanowią przykłady najbardziej spektakularnych sukcesów eksportowych polskich firm. Ale oczywiście jest ich zdecydowanie więcej. Są one konsekwencją wdrażania nowoczesnych technologii, innowacji produktowych oraz stawiania na coraz wyższą jakość wykonania, nawet kosztem wyższej ceny.

Zaprezentowana w tym artykule argumentacja jednoznacznie wskazuje na postęp, jaki polska gospodarka wykonała w ostatnich 25 latach, a zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Warto wchodzić w relacje biznesowe z polskimi partnerami, którzy działając samodzielnie czy też w kooperacji, stanowią reprezentację polskiej marki „Made in Poland”, która coraz bardziej stanowi synonim wysokiej jakości, innowacyjności i  konkurencyjności.