Dzień Przedsiębiorcy 2015 – nasza relacja

Jednym z ostatnich przedsięwzięć, w jakich Polska Fundacja Konsorcjów Eksportowych wzięła udział, był Dzień Przedsiębiorcy zorganizowany na Stadionie Narodowym przez Ministerstwo Gospodarki.

Na konferencji zjawiło się wiele ciekawych osobistości

Na konferencji zjawiło się wiele ciekawych osobistości

Program rozpoczęła konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego ministra gospodarki pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” organizowana przez Departament Instrumentów Wsparcia. Przemówienie inauguracyjne wygłosił ów minister, a zarazem wicepremier, Janusz Piechociński. Następnie w ramach rzeczonej konferencji odbyły się m.in. dwa panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli świata polityki, administracji i biznesu rozdzielone wręczeniem nagród i odznaczeń.

Równolegle na terenie obiektu odbywały się dwa seminaria: „Wsparcie z funduszy europejskich dla przedsiębiorców” organizowane przez Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (przedstawienie programów, działań i poddziałań) oraz „Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze energetyki ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” organizowane przez Departament Funduszy Europejskich (blok wykładów oraz panel dyskusyjny).

B2B

Rozmowy B2B trwały godzinami

Po przerwie obiadowej rozpoczęły się konsultacje biznesowe podczas sesji B2B z szerokim gronem ekspertów. Należeli do nich m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Specjalnych Stref Ekonomicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy Polskiej Agencji Inwestycji i Inwestycji Zagranicznych, a dodatkowo także innych instytucji zaangażowanych w promocję polskiego eksportu.

Wydarzenie zgromadziło liczne grono przedsiębiorców

Wydarzenie zgromadziło liczne grono zainteresowanych przedsiębiorców

Korzystając z niecodziennej okazji porozmawiania w jednym miejscu z praktycznie wszystkimi przedstawicielami WPHI na świecie, PFKE nawiązała kluczowe kontakty oraz zdobyła cenne informacje, które w przyszłości mogą zaprocentować owocną współpracą. Przeprowadzono także istotne rozmowy z reprezentantami innych obecnych instytucji, zatem giełdę kooperacyjną uznano za udaną. Przy okazji zachęcamy przedsiębiorców do brania udziału w tego typu wydarzeniach, gdyż pozwalają one nie tylko uzyskać poszukiwane informacje bezpośrednio u źródła podczas osobistego przedstawienia rozmaitych spraw biznesowych, ale także nawiązać kontakty, które – jak wiadomo – często okazują się bezcenne.