Eksport firmy na rynki zagraniczne – jak zacząć?

Eksport firmy

Eksport to nowe perspektywy dla przedsiębiorstwa

Każdy przedsiębiorca, którego firma stale się rozwija i umacnia swoją obecność na założonym ryku docelowym, dąży do wzrostu przychodów i dywersyfikacji rynków. Należy racjonalnie założyć, że nawet jeżeli na danym rynku z powodzeniem prowadzi działalność, nie musi tak być zawsze. Tym bardziej, że udział w danym rynku przez firmę nie jest zależny wyłącznie od niej samej, natomiast w grę wchodzą inne czynniki. Zaliczyć można do nich sytuację ekonomiczną danego rynku, działania konkurencji czy choćby zmianę popytu ze strony konsumentów na dany asortyment produktów czy też usług. Zatem podsumowując te rozważania można stwierdzić, że kolejnym krokiem takiego przedsiębiorcy powinno być rozpoczęcie eksportu, czyli prowadzenia sprzedaży na rynki zagraniczne.

Aby zweryfikować możliwości przedsiębiorcy w zakresie eksportu, powinien on rozpocząć od przygotowania planu rozwoju eksportu (PRE). Opracowanie takie jest kompleksowe – nakreśla strategię w zakresie działań eksportowych, włącznie ze wskazaniem docelowych rynków i kluczowych produktów lub usług. Aby strategia się powiodła, firma musi mieć zasoby finansowe, które należy zabezpieczyć na potrzebę realizacji wytyczonych działań dla osiągnięcia zakładanego celu, czyli sukcesu w eksporcie.

W aspekcie środków finansowych, niezbędnych do realizacji planu, najczęściej pojawia się problem, który uniemożliwia rozpoczęcie eksportu. Nawet jeśli strategia może być wdrożona, to w wypadku niepowodzenia w eksporcie dalsza działalność firmy będzie niepewna, ze względu na utratę płynności finansowej. Działania eksportowe wymagają znacznych nakładów finansowych. Przykładowo udział w targach (jednym z elementów koniecznych dla wypromowania swojej marki działań eksportowych) należy szacować na 50 000-60 000 PLN! To dużo, szczególnie jeżeli dopiero zaczynamy swoją przygodę z eksportem.

Istnieje jednak możliwość wyjścia z tej patowej sytuacji. Otóż nawet niewielka firma, mimo braku wystarczających zasobów finansowych do wdrożenia samodzielnego eksportu, może realizować swoje plany sprzedaży na rynki zagraniczne. Takie przedsiębiorstwo może zostać członkiem istniejącego konsorcjum eksportowego.

Działanie w konsorcjum, które składa się np. z 7 firm, pozwoli na znaczącą obniżkę kosztów. Nie jest koniecznym tworzenie planu rozwoju eksportu dla danego przedsiębiorstwa, gdyż takowy dokument został już opracowany na starcie konsorcjum eksportowego. Ponadto koszty prowadzenia eksportu i ryzyko z tym związane dzielą się na poszczególnych członków konsorcjum eksportowego.

Dodatkowo firma obniża swoje koszty, gdyż nie musi zatrudniać osoby odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za prowadzenie spraw związanych z eksportem. Taki pracownik kosztuje, ponieważ powinna być to osoba bardzo kompetentna i z dużym doświadczeniem, aby z powodzeniem wspomóc wdrażanie eksportu. W konsorcjum eksportowym jest osoba wyznaczona do zajmowania się tematyką eksportu i problemami z tym związanymi.

Natomiast jeśli firma zdecyduje się na poszukiwanie konsorcjum eksportowego za pośrednictwem Polskiej Fundacji Konsorcjów Eksportowych, to zyskuje opiekę i merytoryczne wsparcie naszego pracownika. PFKE ma dla takich przedsiębiorców atrakcyjną ofertę we wspomnianym zakresie, dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu i, mamy nadzieję, współpracy. Chcemy nadać nowy wymiar prowadzonej przez Państwa działalności i stworzyć impuls do dalszego rozwoju.