Konsorcjum eksportowe, jako podmiot z cechami aliansu startegicznego

konsorcjum eksportowe

Konsorcjum eksportowe, jako alians strategiczny – łączy ze sobą firmy, niczym puzzle

Serwis Polska Fundacja Konsorcjów Eksportowych w publikowanych na jego łamach artykułach porusza kwestie dotyczące konsorcjów eksportowych. Stara się prezentować ta formę współpracy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawiając to zagadnienie z różnych perspektyw. Konsorcjum eksportowe, jako możliwość współpracy przedsiębiorców nie jest środkiem cieszącym się uznaniem wśród polskich firm, które zamierzają rozpocząć eksport na rynki zagraniczne, a nie mogą przekroczyć samodzielnie barier wejścia na te rynki, bądź ryzyko z tym związane jest dla nich zbyt wielkie.

Nasz serwis stara się zmienić ten pogląd i pokazać, że taka forma współpracy przynosi konkretne korzyści. Zawsze na wstępie punktem wyjścia do dalszych rozważań jest sam termin konsorcjum eksportowe. Zapoznanie się z tym zagadnieniem pozwala na dalsze merytoryczne zgłębianie tematu. Chociaż w jednym z artykułów pisano o Trudności działania w kooperacji, to dzisiejszy wpis koncentruje się na na wyeksponowaniu tych cech konsorcjum eksportowego, które ukazują go, jako rodzaj aliansu strategicznego. Alians strategiczny jest pewnym rodzajem kooperacji. Pojęciem ściślejszym niż sama kooperacja.

W szerokim znaczeniu tego słowa poprzez kooperację należy rozumieć współpracę przedsiębiorstw, która w zależności od potrzeb różni się formą współdziałania. Natomiast alians strategiczny jest to związek przedsiębiorstw, który ma na celu realizację wyznaczonego celu/przedsięwzięcia. Dotyczy zazwyczaj perspektywy długofalowych działań oraz współpracy firm, które występują na tym samym rynku. Alianse są zawierane po to, aby  poprzez połączenie wysiłków, możliwości, kompetencji dla potrzeb poprawienia pozycji konkurencyjnej na rynku, na którym są one obecne.

Od typowo pojmowanej współpracy kooperacyjnej alians strategiczny wyróżniają następujące cechy:

większy zakres współpracy, gdyż niejednokrotnie dotyczy ona znacznej części rynku lub nawet całego,

dłuższy czas wzajemnej współpracy, gdyż dotyczy także przyszłościowych, potencjalnych wspólnych kierunków działania; może to być poszukiwanie nowych rynków zbytu czy opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych,

mniejsza liczba przedsiębiorstw, niż w  wypadku kooperacji, ściślejsza współpraca wymaga trudnego kompromisu, a duża liczba firm uniemożliwiłaby wypracowanie porozumienia.

Konsorcjum eksportowe wykazuje wyżej  wyszczególnione cechy aliansu strategicznego.

kosnorcjum eksportowe

Współpraca przynosi korzyści i minimalizuje ryzyko

Pisząc z innej perspektywy konsorcjum można zaprezentować, jako rodzaj kooperacji, jednak o tymczasowym powiązaniu na potrzeby podjęcia rozwoju (np. wdrożenia inwestycji). W przypadku konsorcjum eksportowego będzie to rozwój poprzez wdrożenie sprzedaży na rynki zagraniczne.

Wszystko zależy od klasyfikacji i zastosowanej systematyki. Nie zmienia to jednak faktu, że konsorcjum eksportowe, jako rodzaj współdziałania przedsiębiorców daje korzyści i szanse, których firma by nie miała, gdyby funkcjonowała w pojedynkę.

Konsorcjum eksportowe, jako alians strategiczny

Przyczyny zawierania współpracy w ramach aliansu strategicznego są rozmaite. Można do nich zaliczyć:

 • globalizacja rynków zbytu,
 • zagrożenia gospodarcze (np. recesja),
 • konkurencja na rynku międzynarodowym,
 • bariery wejścia na dany rynek docelowy,
 • ograniczanie występującego ryzyka,
 • wykorzystanie nowych szans możliwości i rozwoju.

Działalność w ramach konsorcjum eksportowego przynosi wiele wymiernych korzyści, dla których warto zdecydować się na tę formę współpracy:

 • podział ponoszonych kosztów związanych z działalnością w eksporcie,
 • minimalizacja ryzyka, co zwiększa szansę na powodzenie realizowanych planów inwestycyjnych w zakresie eksportu,
 • zwiększenie udziału w rynku krajowym i zagranicznym i możliwość uzyskania silniejszej pozycji, co ułatwi w dalszej perspektywie prowadzenie sprzedaży na rynek międzynarodowy  np. (lepsza pozycja wyjściowa w negocjacjach, większe zaufanie u potencjalnych kontrahentów),
 • szybsze zrealizowanie planów eksportowych, niż byłoby to możliwe przy działaniu  w pojedynkę,
 • wykorzystanie całkowitych możliwości produkcyjnych danej firmy, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem, a nie tylko z działalnością w  eksporcie.

Konsorcjum eksportowe jest interesującym rozwiązaniem, który odpowiednio zorganizowany powoli na wprowadzenie firmy na ścieżkę eksportu lub poszerzenie dotychczas prowadzonej sprzedaży na rynki zagraniczne (np. zwiększenie obecności na rynkach, na których przedsiębiorstwo już sprzedaje lub wejście na zupełnie nowe rynki – podobne lub zupełnie o odmiennej specyfice). Pomimo trudności z działaniem w kooperacji, a tym samym w ramach konsorcjum eksportowego, warto zdecydować się na taka współpracę ze względu właśnie na korzyści i atuty, które wynikają w ramach zrzeszenia w konsorcjum eksportowym.