Trudności działania w kooperacji

Trudności działania w konsorcjum

Trudności działania w konsorcjum

Konsorcjum eksportowe jako forma kooperacji prowadzenia efektywnego eksportu może pomóc firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzić sprzedaż na rynki zagraniczne. Korzystne jest ono przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia, co w biznesie ma największe znaczenie.

Pomimo licznych korzyści, które może przynieść firmie działanie w konsorcjum eksportowym to jednak ta forma współpracy przynosi też pewne problemy. W każdej jednak działalności problemy stoją na porządku dziennym. To co nas wyróżnia to jak umiemy je rozwiązać, a przede wszystkim czy umiemy je analizować.

Trudności działania w konsorcjum mogą wystąpić i trzeba je również wziąć pod uwagę.

Trudności działania w konsorcjum

Do najistotniejszych trudności działania w konsorcjum możemy zaliczyć:

  1. Czynnik konkurencji i współzawodnictwamiędzy członkami konsorcjum. Chociaż firmy grupują się w  ramach konsorcjum, którego cel główny odpowiada poszczególnym zamierzeniom firm, to jednak każdy przedsiębiorca myśli głównie o rozwoju własnego przedsiębiorstwa i jego przewadze konkurencyjnej względem innych firm partycypujących w porozumieniu, jeśli oferują one zbliżony asortyment. Jest to zupełnie naturalne, ale trzeba się z tym zmierzyć, gdyż kompromisowa współpraca wymaga pewnych ograniczeń.
  2. Firmy, które zdecydują się na współpracę w ramach konsorcjum, z pewnością będą wykazywały różny stopień zaangażowania w jego działalność. Mozę to prowadzić do konfliktów dotyczących zróżnicowanego stopnia włączania się w sprawy konsorcjum,a  osiągane z tego tytułu profity nieproporcjonalne do zaangażowania danego przedsiębiorstwa.
  3. Należy uwzględnić również fakt, że członkowie konsorcjum będą osiągali różne wyniki handlowe w zależności od indywidualnych możliwości i dynamiki rozwoju. Niektórzy z nich mogą z czasem mieć przekonanie, że udział w porozumieniu jest dla nich niezbyt korzystny.
  4. Nieporozumienia na tle finansowym i ekonomicznym, zwłaszcza w początkowej fazie negocjacji dotyczącej tworzenia konsorcjum, ustalania jego strategii działania i konkretnych celów przyjętych do realizacji.
  5. Etap negocjacji między członkami przyszłego konsorcjum. Czasami ciężko jest dogadać kilka firm odnośnie wspólnego.
  6. Brak kompetencji i zróżnicowanie możliwości w zakresie eksportu w przypadku każdej z firmy z osobna, co przekłada się również na działanie samego konsorcjum. Jest to jeden z  punktów wyjściowych przy ustalaniu kształtu konsorcjum i stopnia udziału w zakresie eksportu każdej z firm, w nim uczestniczących.”

Zatem przy negocjacjach i osiąganiu porozumienia w sprawie, jaką jest zawiązanie konsorcjum eksportowego, należy uwzględnić te wszelkie trudności, jako możliwe do wystąpienia.

Trudności działania w konsorcjum

Działanie w konsorcjum eksportowym daje ogromne korzyści

Po wypracowaniu nawet najlepszego kompromisu będą występować tarcia i nieporozumienia, co jest zupełnie naturalne. Pomimo obrania jednej linii działania w zakresie eksportu, to jednak firmy te nadal rywalizują ze sobą o klientów na rynku krajowym, a także w kontekście rynków eksportowych będzie podobnie. Jednak warto rozmawiać i szukać rozwiązań, gdyż działanie w konsorcjum z pewnością przyniesie zysk i to w  krótszym czasie niż działania indywidualne na rynkach eksportowych. Co dowodzi przykład konsorcjów w takich krajach jak Włochy czy Hiszpania.

Sprawne i dobrze zorganizowane konsorcjum eksportowe może istnieć i odnosić sukcesy tylko dzięki odpowiedniemu zarządzaniu. O tym napiszemy jednak w następnym artykule.