Konsorcjum eksportowe…co to takiego?

kooperacja

kooperacja – w grupie siła

Pomimo dużych korzyści z prowadzenia eksportu to przedsiębiorca prowadzący samodzielnie działania eksportowe napotyka wiele trudności, z którymi sam musi się borykać. Nie bez powodu mówi się, że w grupie siła, a w eksporcie można stwierdzić, że taka grupą jest konsorcjum eksportowe. Jest to instrument głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców planujących rozpocząć sprzedaż na rynki zagraniczne.

Konsorcjum eksportowe jest to metoda wspierania eksportu w Polsce niezbyt popularna i propagowana. Natomiast konsorcjum jest bardzo uznaną i rozwiniętą formą współpracy zwłaszcza we Niemczech, Szwecji, Włoszech i Hiszpanii. Tamtejsze firmy działają głównie w ramach konsorcjum co znacznie ułatwia im prowadzenie eksportu i rozwój eksportu. Warto zwrócić uwagę na to narzędzie wspomagające eksport na rynki zagraniczne i polscy przedsiębiorcy zrzeszenie w konsorcjum mogą prowadzić bardziej efektywny eksport. Warto budować konsorcjum i na nim opierał się plan eksportu w Polsce. Wspólne działanie nie dotyczą jednak rynku macierzystego. Tutaj firmy nadal są dla siebie konkurencją i nie ma ograniczeń co do własnych działań. Konsorcja ma na celu połączenie wspólnych działań na rynkach zewnętrznych.

Co to jest konsorcjum eksportowe?

konsorcjum eksportowe

razem raźniej

Konsorcjum eksportowe oznacza wzajemne porozumienie przedsiębiorstw na potrzeby zwiększenia swojego potencjału w zakresie eksportu. Taka współpraca może przynieść wiele korzyści. Co prawda każdy z przedsiębiorców partycypujących w zawartym układzie musi zrezygnować z pewnej części swoich interesów na korzyść konsorcjum w danym kraju, ale osiągnięty w ten sposób kompromis może pozwolić zwiększyć szansę na wspieranie eksportu tych przedsiębiorstw oraz zwiększa szansę na odniesie sukcesu na arenie międzynarodowej dla każdego z nich. To z kolei przełoży się na zwiększone zyski z danego kraju o wiele większe niż gdybyśmy działali w pojedynkę.

Jakie konsorcja eksportowe wyróżniamy?

Można wyróżnić konsorcja przedsiębiorstw w zakresie produktów i usług, które tworzą ich sprzedaż na rynki zagraniczne oraz, które to produkty lub usługi są względem siebie:

konkurencyjne – podmioty, które tworzą takie konsorcjum oferują podobny asortyment, jednak wybierają współpracę w konsorcjum, aby mieć większy zasięg oddziaływania w trakcie prowadzenia eksportu na wybrane rynki zagraniczne,

komplementarne – firmy działające jako  zrzeszenie konsorcjum oferują towary lub usługi, które się uzupełniają, lecz nie są wobec siebie konkurencyjne np. producent farb i producent akcesoriów niezbędnych do malowania,

konkurencyjne oraz komplementarne – jest to konfiguracja, w której występują firmy, które mogą być wobec siebie konkurencyjne lub komplementarne. Konsorcjum w  eksporcie utworzone przez takie firmy jest najbardziej różnorodną i złożoną strukturą,

Istotne przy zagadnieniu określonym, jako konsorcjum eksportowe jest poznanie zalet i wad tego porozumienia. Jednak reasumując warto stwierdzić, że jest to bardzo interesująca forma prowadzenia eksportu na rynki zagraniczne i instrument wspierania eksportu, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.