Konsorcjum eksportowe – zalety i wady

Konsorcjum eksportowe

Konsorcjum eksportowe – wady i zalety

Po zapoznaniu się z terminem, jakim jest konsorcjum eksportowe, które może znacząco wspomóc realizację planu eksportu, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, chcących prowadzić eksport międzynarodowy, warto przyjrzeć się charakterystyce tego zagadnienia. Poznanie mocnych stron i drobnych minusów tej współpracy.

Zalety współpracy w konsorcjum

Ekspansja eksportowa, czyli sprzedaż na rynki zagraniczne, wiąże się ze znacznym obciążeniem finansów przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest przemyślenie skąd pochodzić będą zasoby pieniężne na działania w eksporcie. Koszty te, podzielone na stałe (np. zatrudnienie personelu ds. eksportu) i zmienne (reklama w każdy, kraju eksportowym), mogą stanowić dla pojedynczego małego lub średniego przedsiębiorcy barierę trudną do przeskoczenia. Dlatego niewątpliwym atutem, gdy firma wejdzie w konsorcjum eksportowe, będzie rozłożenie wszelkich kosztów między wszystkie przedsiębiorstwa tworzące konsorcjum eksportowe. Ten argument ekonomiczny wydaje się być bardzo obrazowy i ważny w kalkulacji.

W zależności od firm tworzących konsorcjum, oferta asortymentowa skierowana na rynki zagraniczne będzie uzupełniona i/lub poszerzona względem pojedynczego przedsiębiorstwa, które chciałoby samodzielnie przeprowadzić wdrożenie eksportu na rynki zagraniczne. Większy i bardziej różnorodny asortyment, a także większa liczba podmiotów, daje większe możliwości prowadzenia rozmów, negocjacji z dużymi nabywcami oferty konsorcjum np. sieciami hurtowni czy hipermarketów.

Prowadzenie na szeroko zakrojoną skalę działań w wymiarze międzynarodowym wymaga zatrudnienia doświadczonych, kompetentnych specjalistów. Konsorcjum będzie miało możliwość zapewnienia im dobrze płatnej, bardziej prestiżowej, niż w przypadku pojedynczego małego przedsiębiorstwa, pracy.

Konsorcjum eksportowe stwarza lepsze możliwości w  kreowaniu polityki marketingowej oraz innych działań propagujących działania na wybranych rynkach zagranicznych. Na bardzo konkurencyjnych rynkach daje to większy potencjał i szansę na rozwój eksportu.

Konsorcjum eksportowe – minusy

korzyści z konsorcjum

perspektywa rozwoju w konsorcjum

Pomimo wielu znaczących pozytywów, także i to rozwiązanie ma drobne minusy, które jednak są niewspółmierne do korzyści. Największym minusem, które daje działanie w ramach konsorcjum, jest rezygnacja z części swoich interesów. Konsorcjum jako porozumienie jest swoistym kompromisem. Co prawda takie działanie zmniejsza ewentualny zysk przedsiębiorstwa, gdyby firma prowadziłaby eksport i odniosła sukces eksportowy w pojedynkę, w porównaniu do działania poprzez zrzeszenie w konsorcjum. Jednak jest to złudna perspektywa, gdyż działanie w konsorcjum eksportowym w dłuższej perspektywie zapewni zysk, bardziej stabilną możliwość wzrostu i większą pewność na dalszy rozwój eksportu. Ta rezygnacja z części swoich interesów oznacza dla firmy podporządkowanie działań jednemu celowi jakie ma konsorcjum eksportowe oraz niemożność samodzielnego kształtowania działań marketingowych pod własne potrzeby i oczekiwania.