Organizacja misji gospodarczej, a konsorcja eksportowe w Szwecji

konsorcja eksportowe w Szwecji

Organizacja misji gospodarczej do Szwecji

W interesie eksportera dobrze jest poznać zagraniczny rynek, na który chciałby wprowadzić swoją ofertę produktową. W praktyce ten cel można zrealizować poprzez z organizowanie misji gospodarczej.

Jeżeli eksporter obrał sobie za cel sprzedaż na rynek szwedzki, to chcąc dobrze zaplanować strategię eksportu z uwzględnieniem specyfiki Szwecji, powinien zorganizować misje gospodarczą na rynek szwedzki we własnym zakresie lub zlecić jej przeprowadzenie firmie organizującej takie wyjazdy.

Przede wszystkim misja gospodarcza do Szwecji ma zadanie wybadanie charakteru tamtejszego rynku. Zapoznanie się z panującymi na szwedzkim rynku zwyczajami biznesowymi i standardami w relacjach biznesowych między szwedzkimi kontrahentami. Te zagadnienia można określić mianem kultury rynku szwedzkiego. Jest to ważny aspekt ze względu na to, że trzeba wpasować się w reguły obowiązujące na danym rynku. Pozwoli to na uzyskanie zaufanie u szwedzkich nabywców produktów.

Istotnym elementem wpływającym na powodzenie eksportu do Szwecji będzie nawiązanie współpracy z konkretnymi osobami/firmami z naszej branży lub z ewentualnymi nabywcami. Będzie to możliwe poprzez udział w targach organizowanych w Szwecji. Będą tam prezentować się inne firmy z naszej branży, a także będą obecni klienci zainteresowani jej ofertą. Wyjazd do Szwecji pomoże  w poznaniu imprez targowych odbywających się na tamtejszym rynku. Ich daty i miejsca.

Udział w  targach pozwoli na nawiązanie kontaktów biznesowych, które prowadzone z uszanowaniem zasad kultury szwedzkiego biznesu mogą zaowocować trwałą współpracą. Ponadto będzie można zbadać kto ewentualnie zakupi nasz asortyment, gdyż misja gospodarcza pozwoli na zapoznanie się z charakterem konsumenckim społeczeństwa. Czy jest ono skłonne do wydawania znacznych kwot na konsumpcję, bardziej liczy się jakość czy cena? Są to ważne odpowiedzi w formułowaniu grup docelowych, do których będzie skierowany nasz eksport.

konsorcja eksportowe w Szwecji

Szwedzcy przedsiębiorcy lubią się zrzeszać

Szwedzki biznes  charakteryzuje się dużą skłonnością tamtejszych przedsiębiorców do zrzeszania się, wzajemnej  współpracy w ramach rożnego rodzaju izb. Aby odnieść sukces eksportowy, warto poznać instytucje, które są nam w stanie pomóc. Udzielić wsparcia merytorycznego, informacji na temat rynku, pomóż w załatwieniu różnych formalności, albo choćby we wskazaniu do kogo się zwrócić z danym problemem.

Szwedzki przedsiębiorca lubi się zrzeszać i współpracować

Szwecja należy do państw bogatych z  rozwiniętą gospodarką. Siła szwedzkiego przemysłu i przedsiębiorczości wynika  z powszechnego na tamtejszym rynku modelu, polegającego na zrzeszaniu się przedsiębiorców w różnych izbach handlowych, stowarzyszeniach branżowych instytucjach wspierających ich działalność.

Konsorcja eksportowe w Szwecji

Bardzo popularna w Szwecji jest współpraca eksporterów  w ramach konsorcjum eksportowego. Ta forma działalności pozwala szwedzkim przedsiębiorstwom z sektora MŚP  rozpocząć sprzedaż na rynki zagraniczne, a  dzięki otwartości na współpracę w tej materii, również na obniżenie kosztów i notowanie większych przychodów z tytułu ekspansji eksportowej. Konsorcja eksportowe mogą również zrzeszać się w swoich izbach, co pozwala na jeszcze efektywniejszą pracę. Wynika to z tego, ze oprócz działań we własnej wewnętrznej strukturze mogą liczyć na wsparcie izby.

Aby móc owocnie prowadzić eksport do Szwecji należy w praktyce go rozpoznać. W tym celu warto zrealizować lub zlecić przeprowadzenie misji gospodarczej do Szwecji. Umożliwi ona:

  • wytypowanie grup konsumenckich, do których skierowany będzie asortyment;
  • poznanie zwyczajów i specyfiki szwedzkiego biznesu;
  • zebranie informacji o terminach i datach imprez targowych z branży;
  • nawiązanie współpracy z instytucjami, izbami, które mogą nam pomóc.
konsorcja eksportowe w Szwecji

Współprace na poziomie konsorcjów miedzy Polską, a Szwecją

Szwedzki przedsiębiorca dzięki współpracy czerpie z doświadczeń innych i może liczyć na wsparcie. Wpływa to na wzrost jego konkurencyjności i powinno stanowić wzór do naśladowania dla polskich przedsiębiorców. Wyobraźmy sobie współprace na poziomie konsorcjów miedzy Polską, a Szwecją. Nie sprzedawaliśmy pojedynczych produktów tylko tysiące sztuk. Grupa firm z rożnych branż z dużym asortymentem ma duże znaczenia dla odbiorcy w Szwecji. Ułatwiałoby im to negocjacje, warunki dostawy, a przede wszystkim oszczędzało by im to czas, który ma dla nich największe znaczenie.