Partnerstwo w biznesie – szansą na wsparcie działań eksportowych

Konsorcjum eksportowe - zalety i wadyDużo firm zwraca się do nas z prośbą o znalezienie środków unijnych na działania eksportowe. Jednym z działań proponowanych przez nas jest partnerstwo biznesowe pomiędzy kilkoma przedsiębiorstwami. Jest to bardzo dobra okazja szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw, które nie mają doświadczenia w realizacji działań eksportowych. Działania w koalicji z innymi firmami pozwala  nie tylko na transfer wiedzy ale również pozwala obniżyć koszty poszczególnych działań.

Informacją którą lobbuje nasza organizacja w zakresie partnerstwa biznesowego jest wspólne złożenie wniosku o objęcie dotacją celową w ramach konkretnego poddziałania. Przykładem jest program realizowany w 2016 roku dla przedsiębiorstw z woj. Mazowieckiego 3.2 Internacjonalizacja MŚP/3.2.2. Modele biznesowe. Firmy mogły wnioskować o środki na udział w misjach gospodarczych,  imprezach targowych, wizytach studyjnych oraz doborze partnerów.  Regulamin konkursu przewidywał wartość dofinansowania:

– 400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;

– 350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

Warto zaznaczyć, iż cała realizacja projektu – który przecież trwa kilka lat, jest dużo łatwiejsza gdy przedsiębiorstwo działa w partnerstwie z innymi firmami, a nie indywidualnie. Dotyczy to zarówno aspektu operacyjnego (zdolność finansowa do realizacji projektu, wiedza i doświadczenie, zasoby, itp.) oraz aspektu konkurencyjnego (zakres oferty, jakość oferowanych dóbr, sieć kontaktów).  Wszystkie wymienione aspekty przekładają się iż projekt nie tylko jest łatwiej zrealizować ile – i co najważniejsze, efekty realizacji są lepsze. Zbudowanie wizerunku firmy w ramach eksportu jest dużo prostsze gdy przedstawiana oferta jest szersza i może podpisać się pod nią więcej niż jedno przedsiębiorstwo. Z punktu widzenia biorcy takiej oferty, jest to również gwarancja dochowania oferowanych warunków.

rozwiązania ekspotoweNasza organizacja stara się nie tylko polecać rozwiązania zmierzające do realizacji celów firm, nasza oferta również polega na kojarzeniu ze sobą przedsiębiorców, którzy działają w ramach jednego sektora, jednak nie są względem siebie bezpośrednią konkurencją. Wszystkie takie działania koordynujemy poprzez konsorcja eksportowe i eksport kooperacyjny.

Jest to nowoczesny sposób prowadzenia działań doradczych i wspierających przedsiębiorców. Działania oferowane przez naszą organizacje wykraczają poza wyłączne zdobycie dotacji unijnej dla firm, staramy się realnie wspierać działania eksportowe tak by podnosić konkurencyjność naszych partnerów oraz tym samym stymulować przedsiębiorstwa do rozwoju i wzrostu.