Made in Poland, czyli wysoka jakość w konkurencyjnej cenie

Made in Poland

Polska marka rozkwita i buduje swoja renomę na arenie międzynarodowej

Polska marka w ostatnich 25 latach przeszła diametralną przemianę. Kiedyś postrzegana w kategorii słabej jakości, przestarzałych technologii i braku inwestycji. Dziś polska marka tzn. Made in Poland, ma zupełnie inną wartość i jest znacznie lepiej postrzegana na arenie międzynarodowej. Obecnie budzi coraz bardziej pozytywne skojarzenia odnośnie kraju nad Wisłą.

Poprawy wizerunku polskiej marki na rynku międzynarodowym należy upatrywać w różnych czynnikach. Jednym z  nich była akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej, która nastąpiła w 2004 roku. Ponad 10 lat w Zjednoczonej Europie zrobiło swoje. Przynależność do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, prostszy przepływ towarów i usług między poszczególnymi krajami Wspólnoty, w końcu dotacje z funduszy europejskich w perspektywie 2007-2013. To elementy, które wpłynęły  z całą pewnością na znaczące poprawienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Dotacje z programów pomocowych z lat 2007-2013 pobudziły polską innowacyjność do rozwoju. W polskich firmach zaczęto wdrażać nowe technologie i zwiększać wydatki na badania naukowe. Inwestowano w nowoczesne maszyny, które wykorzystano do efektywnej produkcji i lepszego wykorzystania zasobów. Wsparto działania polskich przedsiębiorców, którzy w sposób bardzo dynamiczny zaczęli zwiększać swoje działania eksportowe. A nie od dziś wiadomo, że eksport jest jednym z  kluczowych czynników, obok nowoczesnych technologii, który świadczy o innowacyjności rynku i buduje jego markę i renomę. Nie inaczej jest w przypadku polskiej gospodarki i produktów „Made in Poland”.

Czytaj dalej