Tworzenie konsorcjum w Polsce

Tworzenie konsorcjów eksportowych

Pierwsze kroki konsorcjum

Gdy już wiadomo co kryje się pod pojęciem konsorcjum eksportowe oraz poznaniu jego licznych zalet pora na przedstawienie ścieżki kolejnych etapów, które umożliwią jego utworzenie. Jest to pewien proces, który jest czasochłonny, gdyż w początkowej fazie wymaga negocjacji celem osiągnięcia odpowiedniego kompromisu między członkami konsorcjum. Jednak warto podjąć  ten wysiłek, aby odnosić korzyści i zysk z działania w ramach konsorcjum.

Etapy składające się na tworzenie konsorcjum eksportowego

Abu utworzyć sprawne konsorcjum międzynarodowe i prowadzić eksport poprzez zrzeszenie w konsorcjum, należy przejść kolejne kroki, które można scharakteryzować w poniższych punktach.

  1. Proces tworzenia konsorcjum należy rozpocząć w zależności od sytuacji początkowej: a) jeżeli jedna firma opracowała wstępnie zamysł stworzenia konsorcjum, wówczas jako jego organizator próbuje go zareklamować i rozgłosić ideę jego powstania innym firmom. b) jeżeli już w początkowym momencie inicjatywy zrzeszenia w konsorcjum są nim zainteresowane więcej niż jedna firma, to wtedy należy wybrać spośród nich przedstawiciela, mentora, który będzie przewodniczyć pozostałym i kreować proces tworzenia konsorcjum.
  2. Kolejnym etapem w drodze do zaistnienia konsorcjum na arenie międzynawowej jest wytypowanie i nawiązanie dialogu z potencjalnymi podmiotami, które mogłyby mieć zamiar zrzeszenia w konsorcjum. Trzeba przeprowadzić z nimi rokowania i rozmowy, aby zawrzeć wstępne porozumienie, które pozwala na dalsze negocjacje i dopracowywanie szczegółów. Należy wstępnie wyznaczyć cel konsorcjum, aby owocnie prowadzić sprzedaż na rynki zagraniczne.
  3. Gdy zostanie osiągnięty kompromis między członkami konsorcjum następnie należy zająć się ważnym elementem, jakim jest koncepcja regulująca marketing na rynkach zagranicznych. Pozwoli on wykształcić politykę konsorcjum w zakresie jego promocji  i reklamy.
  4. Należy określić typ konsorcjum. W tym wypadku jest to konsorcjum eksportowe i nie należy go mylić tego pojęcia z ogólnym konsorcjum.
  5. Ostatecznie należy w sposób szczegółowy i pełny określić strategiczne cele konsorcjum eksportowego, jakie ma spełniać ekspansja eksportowa na rynki zagraniczne. Opracowanie dobrej i przemyślanej strategii jest kluczem umożliwiającym rozwój eksportu. Przewidywać ma ono wszelkie niezbędne działania i kroki mające zrealizować cele konsorcjum, czyli handel na rynkach zagranicznych.
  6. Tworzenie konsorcjum wymaga odpowiedniego planu finansowego i ustalenia źródeł finansowania działalności międzynarodowej. Bez solidnie opracowanego planu zabezpieczającego wystarczające środki plan wprowadzenia w życia skutecznej działalności konsorcjum jest jedynie życzeniem, a nie realnym celem, jak najbardziej możliwym do osiągnięcia.
  7. Ważnym krokiem jest sto, aby działalność konsorcjum została sformalizowana. Powinien określać ją statut i własne przepisy do stosowania dla członków konsorcjum.
  8. Następnie tworzenie konsorcjum wymaga wytypowania menadżera, który będzie zarządzał tym konsorcjum.
  9. Staranie się o pomoc ze środków publicznych, która może wspomóc działanie konsorcjum eksportowego.

Podane kroki tworzenia konsorcjum nie muszą przebiegać według powyższego schematu. Ważne aby konsorcjum miało swój cel, a uczestnicy tego konsorcjum w pełni rozumieli idee tworzenie takiej organizacji. Nasza Federacja może udzielić obszerniejszych wyjaśnień odnośnie tworzenia konsorcjum eksportowych w Polsce. W tym wypadku prosimy o kontakt.