Zrzeszenie w konsorcjum eksportowym? To się opłaca!

Zrzeszenie w konsorcjum? Czy to się opłaca

Zrzeszenie w konsorcjum. Czy to się opłaca?

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zrzeszenie w konsorcjum eksportowym, może odnieść wiele korzyści. W dużym stopniu zwiększa swoje szanse na efektywny eksport , który przyniesie dużą sprzedaż na rynki zagraniczne. Współpraca w konsorcjum, choć wymaga osiągnięcia pewnego kompromisu, to jednak pozwala zminimalizować problemy, z  którymi przedsiębiorca polski sam musiał by się borykać. Należy zauważyć, ze niektóre z nich mogłyby być nie do przeskoczenia dla pojedynczej firmy i uniemożliwić rozwój eksportu i poszerzenie działalności przedsiębiorstwa.

Wiele z pośród rodzimych firm, które reprezentują sektor małych i średnich przedsiębiorstw, chcąc prowadzić samodzielni eksport napotyka wiele trudności, które mogą je odwieść od pomysłu prowadzenia eksportu.

Zrzeszenie w konsorcjum?

Trudności w zrzeszeniu konsorcjum

Do najpoważniejszych trudności można zaliczyć:

  • konieczność ponoszenia znacznych nakładów finansowych związanych z prowadzeniem działań marketingowych i wejścia na docelowe rynki zagraniczne,
  • przejściowe braki koniecznych zdolności produkcyjnych w przypadku chwilowego znacznego wzrostu zamówień. Brak możliwości szybkiego dostosowania w krótkim okresie,
  • ogromna konkurencyjność oraz szybkość i terminowość realizacji dostaw, zwłaszcza na rynku Unii Europejskiej i innych kierunków o rozwiniętej gospodarce i wysokiej kulturze przedsiębiorczości.

Warto również podkreślić fakt, że bardzo wiele firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, nie ma długofalowej strategii działania wraz z planami związanymi z eksportem. Koncentrują się na działaniach związanych z wytwarzaniem, produkcją, zaniedbując ważny element funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest planowanie dalszych działań.

Gdy uwzględni się ekonomię to w rozrachunku konsorcjum eksportowe jest bardzo korzystnym rozwiązaniem ze względu na znaczne obniżenie kosztów przedsiębiorstwa związanych z prowadzeniem działań eksportowych. Obejmują one wdrażanie eksportu i rozwój eksportu. Koszty w przypadku indywidualnej działano sci eksportowej mogą stanowić element uniemożliwiający prowadzenie eksportu pojedynczemu przedsiębiorcy, który nie współpracuje w ramach konsorcjum, lecz chciałby podjąć na własną rękę prowadzenie tej działalności.

Można też podać ogólne wskazania, w  których tworzenie konsorcjum jest szczególnie wskazane:

  • przedsiębiorstwa dysponują możliwościami finansowanymi zbliżonymi do siebie,
  • podmioty są niewielkie, aby rozpocząć efektywny eksport w planowanym zakresie, gdyż to zdanie przekracza ich możliwości na jednej lub większej ilości poziomów np. finansowy, logistyczny, strategiczny,
  • występuje porozumienie w zakresie rozwoju konsorcjum i celowości realizacji jego zamierzeń oraz dobra współpraca między poszczególnymi przedsiębiorstwami, a  zarządem konsorcjum.

Z ekonomicznego punktu widzenia tworzenie konsorcjum jest niezwykle cenne i stanowi dużą szansą na realizację planów eksportowych.

Pewne trudności w polskich realiach bardziej mogą wynikać z mentalności i społecznych uwarunkowań. To one najbardziej decydują o braku występowania konsorcjów eksportowych w Polsce na większą skalę. Wszystko jest jednak do przeskoczenia, a wystarczy trochę wiary, że to wszystko mas sens.