Dofinansowanie unijne dla konsorcjów w RPO Mazowieckiego – ogłoszono nabór

Dofinansowanie unijne

Dotacje dla konsorcjów eksportowych w ramach RPO Mazowieckiego

Po licznych zawirowaniach na dobre ruszą nabory w ramach perspektywy 2014-2020. Dzisiaj zostanie opisany ogłoszony 30.12.2016 roku nabór z możliwością pozyskania dotacji dla przedsiębiorstw, które działają w ramach konsorcjum. Dofinansowanie unijne pozwoli na wzrost internacjonalizacji firm tworzących konsorcjum. Dotacje na internacjonalizacje pozwolą lepiej wykorzystać atuty towarzyszące formie współpracy w postaci konsorcjum eksportowego. Warto podkreślić, że współpraca w konsorcjum daje potencjalnie duże korzyści.

Ogłoszony nabór jest to

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług’’ (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Termin naboru

Konkurs został otwarty 30.12.2016 roku, a jego zakończenie nastąpi 03.03.2017 roku.

Kto może aplikować?

Dofinansowanie unijne mogą uzyskać:

 • MŚP;
 • spółki celowe;
 • powiązania kooperacyjne;
 • jednostki naukowe;
 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • samorząd gospodarczy.

Wsparcie jest kierowane do grup przedsiębiorców, czyli takim Beneficjentem może być właśnie konsorcjum eksportowe. Jednak ze względu na wymogi konkursu konsorcjum eksportowe może składać się jedynie z firm zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego.

Na jakie projekty konsorcjum eksportowe może uzyskać wsparcie?

Projekty, które mają szansę na dofinansowanie unijne, mają dotyczyć wzrostu internacjonalizacji prowadzonej działalności.

Dotacja może dotyczyć działań realizowanych przez konsorcjum eksportowe. Mogą być nimi np.

 • udział w krajowych oraz międzynarodowych imprezach o charakterze targowo-wystawienniczym;
 • udział w misjach gospodarczych;
 • udział w wizytach studyjnych, które mają na celu rozszerzanie działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki;
 • poszukiwania partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych.

Zatem dofinansowanie unijne będzie dotyczyć takich elementów, które w konkretny i wymierny sposób mogą pobudzić rozwój internacjonalizacji danego konsorcjum eksportowego, a tym samym poszczególnych jego członków.

Ile można otrzymać?

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych to 50%, a maksymalna wysokość dofinansowania to 350 000 PLN dla każdego z MŚP, którzy tworzą konsorcjum eksportowe. To dużo. Tym bardziej, że konsorcjum eksportowe tworzy więcej niż jedna firma, zatem łączna wartość możliwej do uzyskania dotacji wzrasta, jak i ilość firm, na którą rozkłada się podział wysokości koniecznych środków własnych.

Dofinansowanie unijne dla konsorcjów eksportowych

To niewątpliwie zachęta do zrzeszenia się firm w konsorcja eksportowe, które łącząc swoje mocne strony w efektywny sposób mogą rozwinąć swoją działalność międzynarodową. Warto wykorzystać tę szansę i pozyskać dotacje na internacjonalizacje z perspektywy 2014-2020.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.