Dotacje unijne dla konsorcjów eksportowych na ich internacjonalizacje

Dotacje unijne

Dotacje unijne dla konsorcjów eksportowych zachęcają do łączenia sił i współpracy

Polska Fundacja Konsorcjów Eksportowych w swojej działalności kladzie główny nacisk na promocję i propagowanie konsorcjów eksportowych, jako narzędzia budowy i rozwoju sprzedaży na rynki zagraniczne. Konsorcjum eksportowe wspiera nie tylko pojedyncze MŚP, które są ich członkami, w prowadzeniu działalnosci międzynarodowej. Choć jest to ważny aspekt ich funkcjonowania ze względu na korzyści, które daje taka współpraca członkom konsorcjum eksportowego. Ale ponadto konsorcja takie przyczyniają się poprzez swój sukces do wzrostu eksportu rynku lokalnego, regionalnego, aż w końcu rynku krajowego. Stwarza to warunki do rozwoju, gdyż to właśnie eksport jest jednym z wyznaczników wzrostu gospodarki.

Jednak dodatkowo w ramach zagadnień związanych z eksportem Polska Fundacja Konsorcjów Eksportowych pomaga odpłatnie w pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju dotacji i dofinansowań na internacjonalizacje. Zarówno pojedynczym przedsiębiorstwom, jak i konsorcjom eksportowym.

Konsorcja eksportowe w krajach takich, jak Hiszpania czy Włochy dobitnie pokazały, że mogą stanowić instrument realnego rozwoju eksportu.

Zachętą do tworzenia konsorcjów eksportowych są programy unijne z perspektywy 2014-2020 i nabory na eksport, które w 2017 roku zostaną zrealizowane z większym rozmachem niż do tej pory. Niektóre z nich mają dotacje unijne dla firm zrzeszonych w konsorcja eksportowe.

Przykład Nr 1

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

(RPO WD 2014-2020)

Konkurs został ogłoszony. Wnioski można składać od: 30.01.2017 roku do 28.02.2017 roku.

Dofinansowanie można otrzymać na wdrażanie strategii biznesowych oraz wdrażanie projektów o charakterze organizacyjno-procesowym związane z działalnością międzynarodową.

Przykład Nr 2

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług’’ (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

(RPO WM 2014-2020)

Nabór został już ogłoszony. Wystartował 30.12.2016 roku i będzie trwać do 03.03.2017 roku.

Dotacje unijne dla konsorcjów eksportowych na:

  • imprezy targowe w kraju oraz zagraniczne;
  • misje gospodarcze;
  • wizyty studyjne.

Dotacje unijne dla konsorcjów eksportowych

Jak to działa? Przykładowo 3-4 firmy zawiązują współpracę w formie konsorcjum. W przypadku programów regionalnych mogą to być jedynie firmy z obszaru danego województwa. Konsorcjum eksportowe składa wniosek o dofinansowanie. Następnie po uzyskaniu dofinansowania firmy wspólnie, jako konsorcjum eksportowe, wystawiają się na imprezie targowej, bądź organizują misję handlową. Z wykorzystaniem korzyści współpracy w ramach konsorcjum eksportowego oraz dotacji na internacjonalizacje można uzyskać jeszcze lepsze efekty w zakresie działalności międzynarodowej mierzone w konkretnym wymiarze rozwojem oraz notowaniem przychodów z tytułu sprzedaży na rynki zagraniczne.

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.